NA PROMOTIVI KUPUJ I GRATIS PUTUJ!
Za 20 kupljenih Promotiva kupona
ostvari GRATIS putovanje,
a za 10 kupljenih ostvari 50% popusta!
PROMOTIVA.HR CIJENI VAŠU VJERNOST!
PROMOTIVA.HR VAM NUDI NEZABORAVNA PUTOVANJA!
Pratite našu široku ponudu usluga!
Uvijek odaberite najbolje iz ponude!

    Uvjeti korištenja


Ovim Uvjetima korištenja uređuju se pravila i uvjeti korištenja internetske stranice www.promotiva.hr, a čiji je vlasnik i izdavač Kele d.o.o. od strane posjetitelja i korisnika istih stranica.

Interaktivna usluga koju pruža društvo Kele sastoji se od promoviranja, organizacije, upravljanja sadržajem, provođenja financijskih transakcija, te oglašavanja i pružanja usluga putem interneta. Pod pojmom internetskih stranica u sklopu ovih Uvjeta korištenja podrazumijevaju se sve stranice koje se nalaze na domeni www.promotiva.hr.

Korištenjem internetske stranice društva Kele potvrđujete da ste u potpunosti upoznati i suglasni s ovdje navedenim Uvjetima korištenja. Ukoliko se ne slažete s bilo kojim dijelom Uvjeta korištenja, molimo Vas da se ne koristite ovim internet stranicama. Također ako ste osoba mlađa od 14 godina zabranjeno Vam je korištenje ovim stranicama.

Korisnik stranice www.promotiva.hr odgovoran je za zaštitu povjerljivosti zaporki/lozinki koje se kreiraju, pojavljuju i koriste pri korištenju usluga koje pruža www.promotiva.hr. Korisnik je upoznat i suglasan sa činjenicom da su moguće tehničke poteškoće pri funkcioniranju internetske mreže, što može uzrokovati prekid pružanja usluga. Takvi događaji su izvan kontrole društva Kele, stoga www.promotiva.hr ne može biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili kakve druge nastale štete do koje može doći za vrijeme pružanja usluge. Kele d.o.o. nastoji svoje internetske stranice na domeni www.promotiva.hr učiniti dostupnima 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, ali zbog činjenice da može doći do tehničkih poteškoća kao i redovitog održavanja internetske stranice, postoji mogućnost privremene nedostupnosti stranice. Korisnik se slaže i prihvaća da iz bilo kojeg razloga, kako pod tako i izvan kontrole društva Kele, pristup internetskim stranicama na domeni www.promotiva.hr ponekad može biti privremeno onemogućen ili isključen. Promotiva.hr zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući i bez ograničenja sadržaj, vrijeme dostupnosti kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranice. Promotiva.hr može prestati slati bilo koji dio informacija, bilo koju vrstu informacija može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Promotiva.hr zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Ukoliko dođe do takvih izmjena, a Vi nastavite koristiti internetske stranice na domeni www.promotiva.hr smatra se da prihvaćate Uvjete korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka koji su trenutačno važeći. Sve izmjene u Uvjetima korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka stupaju na snagu odmah nakon objave na Internet stranicama.

Krajnji korisnik odgovoran je za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući cjelokupan hardver i softver koji posjeduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih internetskih stranica te sve s tim povezane troškove. Promotiva.hr  isključuje svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme krajnjeg korisnika koja eventualno mogu nastati kao posljedica korištenja internetskih stranica www.promotiva.hr.

Ove internetske stranice kao i bilo koje druge stranice, sada ili kasnije sadržane, ili na drugi način dostupne putem vanjskih poveznica s internetskim stranicama www.promotiva.hr privatno su vlasništvo. Sva komunikacija i interakcija koja se odvija preko ovih internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Uvjetima korištenja. Korisnici ne smiju putem ovih internetskih stranica objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se na bilo koji način krše prava drugih kao što je uvredljivi sadržaj, klevetnički, vulgaran ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, te koji potiče na protupravne aktivnosti ili na drugi način krši bilo koji propis, te koji bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja društva Kele sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda ili usluga. Društvo Kele zahtjeva i očekuje od svih korisnika da sve njihove aktivnosti u vezi s korištenjem ovih internetskih stranica budu u skladu s propisima Republike Hrvatske. Korisnik ne smije bez prethodnog pismenog odobrenja društva Kele objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način sadržaj koji sadrži oglas, reklamu ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga, kao ni vjersku, političku i nekomercijalnu promidžbu, a posebno ne smije vrbovati druge korisnike Internet stranica www.promotiva.hr da postanu korisnici druge usluge koja je direktna ili indirektna konkurencija Kele d.o.o. Društvo Kele zadržava diskrecijsko pravo da samostalno ocijeni da li je došlo do povrede obveza od strane korisnika.

Društvo Kele u svakom trenutku može kontrolirati sadržaj na internetskim stranicama www.promotiva.hr, posebno interaktivnog djela, a s ciljem da osigura poštivanje kako ovih Uvjeta korištenja, tako i poštivanje pozitivnih propisa Republike Hrvatske. Shodno tome, društvo Kele zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala za koji prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni utvrdi da nije u skladu s ovdje postavljenim uvjetima, kao i ukinuti lozinke/zaporke ili korisničke račune korisnika. U tom slučaju ne prestaju vrijediti uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika. Društvo Kele ne jamči za točnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja na internetskim stranicama www.promotiva.hr postavljenog od strane korisnika, trećih osoba ili neovlaštenih korisnika.

Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornim društvo Kele, odgovorne osobe u društvu, zaposlenike i agente za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem internetske stranice www.promotiva.hr od strane korisnika. Društvo Kele nije odgovorno za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobivene na internetskim stranicama www.promotiva.hr.

Društvo Kele izričito se ogađuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internetskim stranicama trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti s internetske stranice www.promotiva.hr. U slučaju da korisnik pristupiti internetskim stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti društva Kele.

U slučaju da je neka od stavki ovih Uvjeta korištenja ništava, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih uvjeta, te će preostali dijelovi ovih Uvjeta korištenja ostati na snazi, a ništava odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništava. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih Uvjeta korištenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava. Registracijom, odnosno otvaranjem korisničkog računa na internetskoj stranici www.promotiva.hr smatra se da je korisnik ove Uvjete korištenja u cijelosti pročitao, razumio i s njima se složio. Za tumačenje, primjenu i pravne učinke Uvjeta korištenja internetske stranice www.promotiva.hr mjerodavno je hrvatsko pravo, a za sve zahtjeve i sporove koji bi nastali kao rezultat korištenja www.promotiva.hr ili u svezi s njima, mjesno je nadležan stvarno nadležan sud u Zagrebu.

Pozdrav Gost

Dnevna ponuda u vaš inbox

Plaćanje karticama

Današnju ponudu možete platiti karticama, internet bankarstvom ili općom uplatnicom

Postanite naš partner

Find us on Facebook

  • Facebook: pages/Promotiva/173092942740573?ref=ts
  • Twitter: promotiva